https://www.elegantthemes.com/blog/divi-resources/how-to-create-an-automatic-carousel-with-divi-slick-js

Mijn voorkeur gaat uit naar Vimexx, daar deze de meeste functionaliteiten biedt en is qua snelheid volgens een onafhankelijk onderzoek vrijwel gelijk aan die van Hostinger.